Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer website Your New Body and Mind (https://www.yournewbodyandmind.nl/)

Binnen ons bedrijf spreken wij altijd over je of jou en daarom doen we dat ook in onze juridische documenten. Wanneer je je op de website van Your New Body and Mind bevindt, is het prettig om te weten waar je aan toe bent. Nu proberen wij te allen tijde zoveel mogelijk zorg te dragen voor duidelijke communicatie via onze website. Toch kan het zijn dat je twijfel hebt over bepaalde zaken. Uiteraard kun je dan contact met ons opnemen. Daarbij willen we je middels onderstaande disclaimer de nodige informatie verstrekken, met betrekking tot onze website-communicatie.

  1. Aanwezige informatie op de website

Vanuit Your New Body and Mind besteden wij in hoge mate aandacht aan deze website. Toch kan het voorkomen dat er onvolledige, of onjuiste informatief leesbaar is op onze website. Met betrekking tot dergelijke situaties aanvaarden wij geen enkele vorm van aansprakelijkheid die, direct of indirect, voortvloeit uit jouw interpretaties en het gebruik van alle aanwezige informatie op de website. Dit geldt eveneens voor informatie die al dan niet door derden via deze website beschikbaar is gesteld.

  1. Auteursrechtelijke bepalingen

Alle aanwezige content (geschreven en ook anders) kan worden aangemerkt als auteursrechtelijk beschermd. Op grond van het Nederlandse Auteursrecht, behoort al de besproken content toe aan Your New Body and Mind. Het auteursrecht van Your New Body and Mind rust daarmee op de websitecontent. Zonder schriftelijke toestemming van een rechtsgeldig vertegenwoordiger van Your New Body and Mind, is het dan ook niet toegestaan om onze content te verveelvoudigen; of openbaar te maken. Indien je zonder toestemming content plaatst op eigen kanalen waar ons auteursrecht op rust, loop je het risico door ons aansprakelijk gesteld te worden voor alle kosten die wij in dit kader maken en de schade die wij hierdoor oplopen.

  1. Prijsstellingen

Prijzen, weergegeven op onze website of medegedeeld door een van onze medewerkers, kunnen te allen tijde wijzigen. Aan verleende prijsindicaties, of op de website weergegeven prijsindicaties, kunnen geen rechten worden ontleend. Enkel in geval van officiële offertes kun je aanspraak maken op een bepaalde prijsstelling.

  1. Rechten

In algemene zin kunnen aan de aanwezige informatie op onze website geen rechten worden ontleend.

  1. EMB-test

De EMBtest is een combinatieconsult waarbij er door middel van een vingerprik capillair bloed wordt afgenomen. Het bloed wordt vervolgens onderzocht. Bij dit onderzoek wordt dan met zowel een reguliere als complementaire bril gekeken naar het ingestuurde bloed en het eerder opgetekende ( klinisch) verhaal van de patiënt.

De hiervoor beschreven werkwijze als zodanig is niet wetenschappelijk onderzocht en vervangt ook niet het reguliere bloedonderzoek. De uitkomsten van deze onderzoeksmethode hebben voor de geschoolde therapeut echter een meerwaarde voor zijn of haar praktijk. Deze onderzoeksmethode heeft namelijk zijn sporen verdiend door de resultaten bij patiënten na het door hen opvolgen van de (mede) o.b.v. de uitkomsten van de bloedtest gebaseerde adviezen. Wij horen terug van de aangesloten therapeuten dat ongeveer 70-80% van de patiënten verbetering op-merkt; patiënten herkennen zich ook vaak in de uitslag. De suppletie-adviezen die worden gegeven zijn vaak wel wetenschappelijk onderzocht en onderbouwd, bijvoorbeeld b12 supplement bij een b12 deficiëntie of ijzer tabletten bij een wat te lage ijzerstatus.

Meer weten over het juridisch beleid van Your New Body and Mind? Stuur dan een e-mail naar yournewbody-mind@outlook.com.

Heb je vragen over de bovenstaande informatie? Neem dan gerust contact op via de onderstaande

gegevens.

Yournewbody-mind@outlook.com | 06 516 300 82

Palrenier 6 | 5146 BJ | Waalwijk

KvK Nr. 83737278

×
%d bloggers liken dit: